پیداکردن اساتید با زمینه تحقیقاتی مورد نظر

پیدا کردن استاد با زمینه تحقیقاتی مورد نظر

پیدا کردن استاد با زمینه تحقیقاتی مورد نظر می‌تواند شانس دانشجو را در گرفتن پذیرش و کمک هزینه تحصیلی در بسیاری از دانشگاه ها به ویژه آمریکای شمالی را به میزان زیادی افزایش دهد. از دیگر مزایای پیدا کردن استاد برای پذیرش، قبل از ارسال مدارک و پرداخت هزینه Application Fee این است که وقتی…