فرم ارزیابی ، اولین و مهمترین گام برای بررسی شرایط مهاجرت شماست، لطفاً در تکمیل آن حوصله و دقت به خرج دهید تا بتوانیم بررسی درستی از شرایط مهاجرت شما داشته باشیم و مشورت صحیحی بر آن اساس ارائه دهیم. فرمهایی که به صورت کامل و دقیق تکمیل شده اند این امکان را فراهم میکنند که شرایط شما را با بیش از ده ها روش مهاجرتی موجود مهاجرت به استرالیا تطبیق و ارزیابی دقیقی از شرایط تان به دست آوریم.

ما پس از بررسی فرم ارزیابی شما، با شما از طریق ایمیل در ارتباط خواهیم بود تا در خصوص بهترین روش مهاجرت‌تان صحبت کنیم (فولدر های Inbox و Spam خود را بررسی نمایید). لطفا اطمینان حاصل کنید که آدرس ایمیل و شماره های تماس خود را درست وارد کرده اید.

فرم ارزیابی ویزای مهاجرت به استرالیا